mata

 • Sport eşikleri üçin 100% poliester ak mikro mata matasy

  Sport eşikleri üçin 100% poliester ak mikro mata matasy

  Önümiň beýany: HS068 makala belgimiz bolan bu poliester mikro mata matasy, 75 deniýer poliester filament ýüplügi bilen dokalan.Lakros, futbol, ​​futbol we basketbol ýaly sport eşikleri we sportdaky işjeň eşikler üçin üstler we aşakylar üçin ajaýyp.Sportçylary meýdançada sowuk saklamak üçin yzygiderli ownuk deşikli açyk dokalýar.Bu poliester mikro mata matasy ýokary dem alýar, ...
 • Astar üçin ýokary hilli dem alýan 55gsm poliester mata matasy

  Astar üçin ýokary hilli dem alýan 55gsm poliester mata matasy

  Önümiň beýany HS2040 elementiniň belgisi bolan bu poliester mata 100% poliester bilen örülendir.Sportçylary meýdançada sowuk saklamak üçin yzygiderli deşik nagşy bolan açyk dokalýar.Bu poliester tor matasy ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde, berk trikota net tor matasydyr.Trikota tr trikota m örülen mata ýeňil, howaly we saklaýanlygy sebäpli sport eşikleri, sport formasy we astar we ş.m. üçin ajaýyp.
 • Dri sport eşikleri üçin 100% poliester birdeye guş göz mata matasyna laýyk gelýär

  Dri sport eşikleri üçin 100% poliester birdeye guş göz mata matasyna laýyk gelýär

  Önümiň beýany: HS051 elementiniň guş göz mata matasy, 100% poliester bilen örülendir.Birdeye matasy, siňdiriji mata diýlip hem bilinýän, matanyň bir görnüşidir, bu guş göz mata matasynyň örän dem alýan matadygyny görkezýär.guşlaryň göz mata matasy sport eşiklerini ýasamak üçin giňden ulanylýar, bu esasan dem alyş we ter siňdirilmegi bilen baglanyşyklydyr.Mata akor üçin dürli funksiýa edip bileris ...
 • Işjeň eşikler üçin 100% poliester trikota bird guş göz mata matasy

  Işjeň eşikler üçin 100% poliester trikota bird guş göz mata matasy

  Önümiň beýany: HS007 elementiniň belgisi bolan bu guş göz mata matasy, 100% poliester bilen örülendir.Birdeye matasy, siňdiriji mata diýlip hem bilinýän, matanyň bir görnüşidir, bu guş göz mata matasynyň örän dem alýan matadygyny görkezýär.guşlaryň göz mata matasy sport eşiklerini ýasamak üçin giňden ulanylýar, bu esasan dem alyş we ter siňdirilmegi bilen baglanyşyklydyr.Mata üçin dürli funksiýa edip bileris ...
 • Çaga oýnamak üçin ýokary hilli poliester agyr tor tor matasy

  Çaga oýnamak üçin ýokary hilli poliester agyr tor tor matasy

  Önümiň beýany: FTT10276 makala belgimiz bolan bu poliester mata 100% poliester bilen örülendir we agramy 137gsm.Bu agyr mata matasy ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde, gaty el duýgusy bilen berk trikota net tor matasydyr.Trikota tr trikota m örülen matalar çaga oýnamak, howly diwar oýnamak ýa-da çydamly, dem alýan mata isleýän ýerleriňiz üçin ajaýyp.Gaty ýerine ýetirmek üçin ...
 • Howly diwar üçin agyr agramly 100% poliester mata

  Howly diwar üçin agyr agramly 100% poliester mata

  Önümiň beýany: FTT10281 makala belgimiz bolan 100% poliester mata matasy 100% poliester bilen örülendir we agramy 227gsm.Bu agyr poli mata matasy ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde, gaty el duýgusy bilen berk trikota net tor matasydyr.Trikota tr trikota m örülen matalar çaga oýnamak, howly diwar oýnamak ýa-da çydamly, dem alýan mata isleýän ýerleriňiz üçin ajaýyp.Tanyşmak üçin ...
 • Sport eşikleri üçin örtükli matalar üçin poliester mikro trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin örtükli matalar üçin poliester mikro trikota fabric mata

  Düşündiriş Bu poliester mikro trikota fabric mata, HS2039 makala belgisi, 70 deniýer 100% poliester filament ýüplügi bilen örülendir.Handumşak el duýgusy we dem alýan gurluşy bar, amatly deri aragatnaşygyny üpjün etmek üçin ýeterlikdir.Bu poliester tor matasy, tomus köýnekleri we sport eşikleri, sport zallary, sport eşikleri, sport eşikleri, ...
 • Sport eşikleri üçin poliester mikro mata

  Sport eşikleri üçin poliester mikro mata

  Düşündiriş FTT10033 makala belgimiz bolan bu poliester mikro mata matasy, 75 deniýer poliester filament ýüplügi bilen dokalan.Lakros, futbol, ​​futbol we basketbol ýaly sport eşikleri we sportdaky işjeň eşikler üçin üstler we aşakylar üçin ajaýyp zat, sportçylaryň meýdançada sowuk bolmagy üçin yzygiderli kiçijik deşikli açyk dokalýar.Bu poliester mikro mata matasy ýokary dem alýar, sa ...
 • Almaz mesleri bilen DTY poliester örtükli mata

  Almaz mesleri bilen DTY poliester örtükli mata

  Düşündiriş FTT10262 makala belgimiz bolan bu DTY poliester örtükli mata, göwher tor bar.Bu dem alýan we ýumşak tor matasy.Şol bir wagtyň özünde, DTY ýüplüginiň tehniki aýratynlyklary sebäpli birneme uzaldyldy.Trikot tor örtükli mata, işjeň eşikleriň we penjekleriň aşagy hökmünde ulanylýar.Mata matalary dem alýar we bedeniň derini süpürip bilýänligi üçin ulanylýar.Şol bir wagtda,...
 • DTY poliester deşikli mata

  DTY poliester deşikli mata

  Düşündiriş FTT10267 makala belgimiz bolan bu DTY poliester mata matasy, özboluşly deşikli mata eýe.Bu dem alýan we ýumşak tor matasy.Şol bir wagtyň özünde, DTY ýüplüginiň tehniki aýratynlyklary sebäpli birneme uzalýar.Deşikli tor gurluşy we daşky görnüşi bilen bu DTY poliester deşilen mata matasy, tötänleýin köýnek, sport şortikleri we beýleki makalalar üçin amatly ...
 • Poliester futbol kirpik mata

  Poliester futbol kirpik mata

  Düşündiriş FTT10286 makala belgimiz bolan bu poliester mata matasyna futbol mata matasy, futbol matasy we basketbol formasy matasy diýilýär.Futbol toparlary we beýleki sport toparlary üçin forma öndürmek üçin ulanylyp bilner.Sportçylary meýdançada sowuk saklamak üçin yzygiderli ownuk deşikli açyk dokalýar.Bu poliester futbol kirpik mata ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde çydamly ...
 • 88% neýlon 12% spandeks tok arassa matasy

  88% neýlon 12% spandeks tok arassa matasy

  Düşündiriş FTT30075 makala belgimiz bolan bu neýlon spandex tok tor matasy, 12% elastan (spandeks) we 88% poliamid (neýlon) bilen dokalan.Bu uzaldyjy tok matasy kiçijik deşikleri öz içine alýar we uzynlygyna hem-de kesişýän ugurlara uzalýar.Güýçli gurluşyk we amatly çeýeligi bar.FTT30101 makala belgimizden has berk we agyr.Bu poliamid elastan tok mata ...