Önümler

 • 40% Pagta 60% poliester gulply trikota fabric mata

  40% Pagta 60% poliester gulply trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS213 element belgisi bolan bu özara trikota fabric mata, 40% pagta 60% poliester bilen örülendir.Bu poliester pagta matasy poliester ýüzi we arkasy pagta bilen goşa forma.Içki pagta sebäpli çyglylygy süpürmek öndürijiligi gaty gowy, şol bir wagtyň özünde oňat çeýeligi, gowy çyzmak we gyrmak aňsat däl artykmaçlyklaryna eýedir.Bu poli pagta birleşdirilen trikota fabric mata dokma kni tarapyndan öndürilýär ...
 • Sport eşikleri üçin ýokary hilli poliester spandex ýeke formasy trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin ýokary hilli poliester spandex ýeke formasy trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS069 makala belgimiz bolan bu spandeks formasy trikota fabric mata, 92% poliester we 8% spandeks bilen örülendir.Bu ýekeje forma trikota fabric mata ýumşak, uzyn we dem alýar.Suwuk drape we uzaldyş aýratynlyklary, köýnekli trikota fabric matany akýan köýnekleri, sport eşiklerini, sport formasyny, sport eşiklerini, aýakgaplaryny we sport braýkasyny döretmek üçin ajaýyp edýär.Mata üçin dürli funksiýalary edip bileris ...
 • Egin-eşik üçin poliester spandex elastik uzaldylan likra ýekeje forma matasy

  Egin-eşik üçin poliester spandex elastik uzaldylan likra ýekeje forma matasy

  Önümiň beýany: HS004 makala belgimiz bolan bu poliester spandex formasy 90% poliester we 10% spandex bilen örülendir.Bu ýekeje forma trikota fabric mata ýumşak, uzyn we dem alýar.Suwuk drape we uzaldyş aýratynlyklary, köýnekli trikota fabric matany akýan köýnekleri, sport eşiklerini, sport formasyny, sport eşiklerini, aýakgaplaryny we sport braýkasyny döretmek üçin ajaýyp edýär.Mata görä dürli funksiýalary edip bileris ...
 • Ekologiýa taýdan arassa pagta poliester spandex egin-eşik üçin trikota fabric mata

  Ekologiýa taýdan arassa pagta poliester spandex egin-eşik üçin trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS438 makala belgimiz bolan bu spandex poliester pagta matasy, 51% poliester 46% pagta we 3% spandex bilen örülendir.Bu polikotton matanyň ýumşak el duýgusy bar, içindäki pagta sebäpli çyglylygy süpürmek öndürijiligi gaty gowy, şol bir wagtyň özünde oňat çeýeligi, gowy çyzylmagy we ýygyrtlary aňsat däl ýaly artykmaçlyklary bar.Hakykatdanam gowy geýmek tejribesi bar, ony gaty s ...
 • Sport eşikleri üçin 100% poliester sport guş göz mata matasy

  Sport eşikleri üçin 100% poliester sport guş göz mata matasy

  Önümiň beýany: HS008 makala belgimiz bolan bu guş göz mata matasy, 100% poliester bilen örülendir.Birdeye matasy, siňdiriji mata diýlip hem bilinýän, matanyň bir görnüşidir, bu guş göz mata matasynyň örän dem alýan matadygyny görkezýär.guşlaryň göz mata matasy sport eşiklerini ýasamak üçin giňden ulanylýar, bu esasan dem alyş we ter siňdirilmegi bilen baglanyşyklydyr.Mata ac üçin dürli funksiýa edip bileris ...
 • Polo köýnek üçin ýokary hilli gaýtadan işlenen poliester trikota p piki mata matasy

  Polo köýnek üçin ýokary hilli gaýtadan işlenen poliester trikota p piki mata matasy

  Önümiň beýany: HS863 element belgisi bolan bu piki mata 100% poliester bilen örülendir.Poliester pike trikota fabric matamyz goşa trikota fabric mata.Pik trikota fabric matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike mata çydamly we garaňky ...
 • Futbolka üçin 100% poliester dem alýan çydamly piki trikota fabric mata

  Futbolka üçin 100% poliester dem alýan çydamly piki trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS018 element belgisi bolan bu piki mata, 100% poliester bilen örülendir.Poliester pike trikota fabric matamyz goşa trikota fabric mata.Pik trikota fabric matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike matasy çydamly we dimensio ...
 • Neýlon poliester we spandex super ýumşak çotgaly gulp matasy

  Neýlon poliester we spandex super ýumşak çotgaly gulp matasy

  Önümiň beýany: HS856 element belgisi bolan bu birleşdirilen trikota fabric mata, 24.5% Spandex 43.2% Neýlon 32.3% poliester bilen örülendir.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Bu matanyň ýüz tarapy şetdaly we arka tarapy çotga.Topokarky, eşikli, gyş eşikleri üçin amatly mata.O ...
 • 74% poliester 26% spandeks tötänleýin geýmek üçin çotga birleşdirilen trikota fabric mata

  74% poliester 26% spandeks tötänleýin geýmek üçin çotga birleşdirilen trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS759 makala belgimiz bolan bu poliester spandex biri-birine baglanan mata, 74% poliester we 26% spandex bilen örülendir.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Hakykatdanam gowy duýgurly ýörite çotga tehnologiýasy bar.Gowy uzaldyjy we dem alýan, ony gaty s ...
 • Sport poliester spandex sport eşikleri üçin uzaldylan matadan ybarat

  Sport poliester spandex sport eşikleri üçin uzaldylan matadan ybarat

  Önümiň beýany: HS314 makala belgimiz bolan bu poliester spandex biri-birine baglanan mata, 87,5% poliester we 12,5% spandeks bilen örülendir.Bu poliester spandex biri-birine bagly trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Th ...
 • Polo köýnek üçin 100% poliester pike trikota fabric mata

  Polo köýnek üçin 100% poliester pike trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS014 element belgisi bolan bu piki trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Poliester trikota p pike matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike mata ...
 • Sport eşikleri üçin 100% poliester ak mikro mata matasy

  Sport eşikleri üçin 100% poliester ak mikro mata matasy

  Önümiň beýany: HS068 makala belgimiz bolan bu poliester mikro mata matasy, 75 deniýer poliester filament ýüplügi bilen dokalan.Lakros, futbol, ​​futbol we basketbol ýaly sport eşikleri we sportdaky işjeň eşikler üçin üstler we aşakylar üçin ajaýyp.Sportçylary meýdançada sowuk saklamak üçin yzygiderli ownuk deşikli açyk dokalýar.Bu poliester mikro mata matasy ýokary dem alýar, ...