Önümler

 • 4 wayörite dizaýn sanly çap edilen ýüzýän mata

  4 wayörite dizaýn sanly çap edilen ýüzýän mata

  Önümiň beýany: HS02 makala belgimiz bolan bu sanly çaphana ýüzýän mata, neýlon / spandex ýa-da poliester / spandex-den ýasaldy.Sanly çap etmek mata pudagynda gaty tolgundyryjy ösüşdir.Islegleriňize görä düzüň ýa-da sanly yzlary döretmek üçin köp grafiki dizaýn programmalaryny ulanyň.Skanirlenen suratlar ýa-da bar bolan çeper eserler hem ulanylýar.Sanly çap etmek, tapmaga ýa-da döretmäge mümkinçilik berýär ...
 • Neýlon spandex suwa düşülýän eşikli suwa düşülýän kostýum, ýöriteleşdirilen uzyn matadan

  Neýlon spandex suwa düşülýän eşikli suwa düşülýän kostýum, ýöriteleşdirilen uzyn matadan

  Önümiň beýany: HS01 makala belgimiz bolan bu sanly çaphana ýüzýän mata, neýlon / spandex ýa-da poliester / spandex-den ýasaldy.Sanly çap etmek mata pudagynda gaty tolgundyryjy ösüşdir.Islegleriňize görä düzüň ýa-da sanly yzlary döretmek üçin köp grafiki dizaýn programmalaryny ulanyň.Skanirlenen suratlar ýa-da bar bolan çeper eserler hem ulanylýar.Sanly çap etmek, tapmaga ýa-da döretmäge mümkinçilik berýär ...
 • Neýlon spandex upf 50+ 4 ugurly poliamid likra köýnek geýimi

  Neýlon spandex upf 50+ 4 ugurly poliamid likra köýnek geýimi

  Düşündiriş: FTT20001 makala belgimiz bolan bu neýlon spandex uzalýan üçburç köýnek matasy, 83% neýlondan we 17% spandeksden ýasaldy.Dört taraplaýyn uzyn, süýşýän we çydamly üçburç mata.Bu neýlon (poliamid) spandeks (elastan) uzaldylan matanyň güýçli dikelişi bar.Asyl görnüşine gaýdyp geler we birneme garşylyk görkezer.Trikota process prosesi we trikota structure gurluşy sebäpli neýlon spandex trikot matasynyň s ...
 • Geýim geýimleri üçin ýokary gysyş 250gsm güýçli tor tor matasy

  Geýim geýimleri üçin ýokary gysyş 250gsm güýçli tor tor matasy

  Düşündiriş: Bu ýokary gysyş kuwwatly tor tor matasy, makala sanymyzyň güýji 250-m, 15% elastan (spandex) we 85% poliamid (neýlon) bilen dokalan.Bu uzaldyjy tok matasy kiçijik deşikleri öz içine alýar we uzynlygyna hem-de kesişýän ugurlara uzalýar.Güýçli gurluşyk we amatly çeýeligi bar.Makala nomerimiziň güýji mesh-150gsm-den has berk we agyr.Bu poliamid elastan ...
 • Neýlon spandex ýokary gysyş güýji tor tor matasy

  Neýlon spandex ýokary gysyş güýji tor tor matasy

  Düşündiriş: Bu neýlon spandex kuwwatly tor tor matasy, makala sanymyzyň güýji mesh-150gsm, 15% elastan (spandeks) we 85% poliamid (neýlon) bilen dokalan.Bu uzaldyjy tok matasy kiçijik deşikleri öz içine alýar we uzynlygyna hem-de kesişýän ugurlara uzalýar.Güýçli gurluşyk we amatly çeýeligi bar.FTT30101 makala belgimizden has berk we agyr.Bu poliamid elastan güýji ...
 • 75% neýlon 25% spandex şetdaly deri biri-birine baglanan matalar

  75% neýlon 25% spandex şetdaly deri biri-birine baglanan matalar

  Düşündiriş HS2105 makala belgimiz bolan bu neýlon spandeks biri-birine baglanan mata, 75% neýlon we 25% spandeks bilen örülendir.Şetdaly deri biri-birine bagly trikota fabric matanyň iki tarapy çotga.Çotga matany ýumşak süet ýaly duýgy we inçe lenta görnüş berýär.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.25% spandex mazmuny bilen bu matanyň ajaýyp uzynlygy bar, ýoga geýmek, sport aýakgaplary üçin ajaýyp ...
 • 82% poliamid 18% elastan gulpy, Leggings üçin 4 taraplaýyn uzaldylan mata

  82% poliamid 18% elastan gulpy, Leggings üçin 4 taraplaýyn uzaldylan mata

  Önümiň beýany: HS2104 makala belgimiz bolan bu poliamid elastan gulp matasy, 82% neýlon we 18% spandeks bilen örülendir.Neýlon spandex gulplanan trikota fabric matamyzyň iki tarapynda-da tekiz eli bar.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.Gowy gysyş bilen orta agramly gulp matasy.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Singleeke eşikli matadan has galyň, whi ...
 • 100% poliester RPET sport köýnekleri üçin çyglylygy arassalaýan quakkard mata matasyny gaýtadan işledi

  100% poliester RPET sport köýnekleri üçin çyglylygy arassalaýan quakkard mata matasyny gaýtadan işledi

  Düşündiriş HS667 makala belgimiz bolan bu poliester mikro mata 100% poliester bilen örülendir.RPET matasy ýa-da gaýtadan işlenen polietilen teraftalat, ýüze çykýan gaýtadan ulanylýan we dowamly materialyň täze görnüşidir.Bu matany ulanmak, ummanlarymyzdan we zibil taşlanýan ýerlerimizden plastik materiallary, esasanam suw çüýşelerini azaldyp biler.Gaýtadan işlenen bu mata dem alýan we amatly, ony gaty amatly mata öwürýär ...
 • Sport eşikleri üçin 89,5% poliester 10.5% spandex quakkard trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin 89,5% poliester 10.5% spandex quakkard trikota fabric mata

  Düşündiriş HS245 makala belgimiz bolan quakkard trikota m mesh matasy, 89,5% poliester 10.5% Spandex bilen örülendir.Bu poliester spandex mikro mata matasy dem alýan, elastik we amatly bolup, ony sport eşikleri, işjeň eşikler, sport formasy, sport üstki we tötänleýin geýimler we ş.m. üçin örän amatly mata öwürýär, müşderiniň çyglylygy ýaly talaplaryna laýyklykda mata üçin dürli funksiýa edip bileris. süpürmek, ...
 • Gaoga aýaklary üçin 88 ATY poliester 12 spandex ýekeje forma matasy

  Gaoga aýaklary üçin 88 ATY poliester 12 spandex ýekeje forma matasy

  Düşündiriş HS2103 makala belgimiz bolan bu poliester spandex formasy trikota fabric mata, 88% poliester we 12% spandeks bilen örülendir.ATY, doly ady howa dokma ýüplügi, ýalan egrilen dokma ýüplükleriň sintetiki eli üçin ajaýyp ornudyr.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.Şol bir wagtyň özünde, düşegiň kemçilikleri kän däl ...
 • 87 Poliamid aty 13 elastan uzaldylan ýoga matasy

  87 Poliamid aty 13 elastan uzaldylan ýoga matasy

  Düşündiriş HS2102 makala belgimiz bolan bu poliamid spandeks matasy, 87% poliamid we 13% spandeks bilen örülendir.ATY, doly ady howa dokma ýüplügi, ýalan egrilen dokma ýüplükleriň sintetiki eli üçin ajaýyp ornudyr.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.Şol bir wagtyň özünde, pagta ýaly pagta kemçilikleri köp däl ...
 • Sport köýnegi üçin 100% poliester mesh quakkard trikota fabric mata

  Sport köýnegi üçin 100% poliester mesh quakkard trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS790 makala belgimiz bolan bu quakkard mata matasy 100% poliester bilen örülendir.Poliester quakkard trikota fabric matada guş gözüniň nagşy bar, ol dem alýan we amatly, ony sport eşikleri, işjeň eşikler, sport formasy, sport üstki we tötänleýin eşikler we ş.m. üçin örän amatly mata öwürýär, müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris. çyglylyk ýaly ...