Önümler

 • Aktiw eşikler we astar üçin 100% poliester dokaldy

  Aktiw eşikler we astar üçin 100% poliester dokaldy

  Önümiň beýany: HS348 makala belgimiz bolan bu quakkard trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Poliester quakkard trikota fabric matadan ýasalan dokma aýratynlygy bar.Bu ýeňil, dem alýan we amatly.Sport eşikleri, işjeň eşikler, astar, sport üstki we tötänleýin geýimler we ş.m. üçin ajaýyp. Çyglylygy süpürmek, çalt guratmak we ... ýaly müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.
 • Sport köýnegi üçin 100% poliester mikro mesh quakkard trikota fabric mata

  Sport köýnegi üçin 100% poliester mikro mesh quakkard trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS147 makala belgimiz bolan bu mikro mata matasy 100% poliester bilen örülendir.Poliester quakkard trikota fabric matada pin nokat nagşy bar.Dem alýan we amatly.Sport eşikleri, işjeň eşikler, sport formasy, sport üstki we tötänleýin geýimler we ş.m. ajaýyp. Çyglylygy süpürmek, çalt guratmak we anti-bakta ýaly müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris ...
 • Işjeň geýmek üçin 100% poliester trikota bird guş göz mata matasy

  Işjeň geýmek üçin 100% poliester trikota bird guş göz mata matasy

  Önümiň beýany: HS073 makala belgimiz bolan bu guş göz mata matasy, 100% poliester bilen örülendir.Birdeye matasy, siňdiriji mata diýlip hem bilinýän, matanyň bir görnüşidir, bu guş göz mata matasynyň örän dem alýan matadygyny görkezýär.guşlaryň göz mata matasy sport eşiklerini ýasamak üçin giňden ulanylýar, bu esasan dem alyş we ter siňdirilmegi bilen baglanyşyklydyr.Mata ac üçin dürli funksiýa edip bileris ...
 • Sportumşak poliester neýlon spandex sport eşikleri üçin ýeke-täk forma trikota fabric mata

  Sportumşak poliester neýlon spandex sport eşikleri üçin ýeke-täk forma trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS614 makala belgimiz bolan bu poliester neýlon spandex formasy matasy 34% poliester, 55% neýlon we 11% spandeks bilen örülendir.Bu uzaldylan ýekeje forma matasy ýumşak el duýgusyna eýedir we dem alýar, geýeniňizde sizi sowuk duýýar.Bu forma trikota fabric mata poliester, neýlon we spandeks garyndylarydyr, neýlon bilen poliesteriň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Oňaýly we gowy s ...
 • Köýnek üçin gyzgyn satuw poliester spandex quakkard trikota fabric mata

  Köýnek üçin gyzgyn satuw poliester spandex quakkard trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS662 makala belgimiz bolan bu quakkard trikota fabric mata, 94% poliester we 6% spandeks bilen örülendir.Bu poliester spandex mata matasy dem alýan, elastik we amatly bolup, köýnek, sport eşikleri, işjeň geýim, ýoga geýimi, sport depesi we tötänleýin eşikler we ş.m. üçin örän amatly mata öwürýär, müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris, çyglylygy süpürmek ýaly, çalt ...
 • 37% Pagta 63% poliester birleşdiriji trikota fabric mata

  37% Pagta 63% poliester birleşdiriji trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS226 elementi bolan bu gulplanan trikota fabric mata, 37% pagta we 63% poliester bilen örülendir.Bu poliester pagta matasy poliester ýüzi we arkasy pagta bilen goşa forma.Içki pagta sebäpli çyglylygy süpürmek öndürijiligi gaty gowy, şol bir wagtyň özünde oňat çeýeligi, gowy çyzmak we gyrmak aňsat däl artykmaçlyklaryna eýedir.Bu polikoton gulp matasy dokma k ...
 • Mekdep formasy üçin galyň poliester gulp trikota fabric mata

  Mekdep formasy üçin galyň poliester gulp trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS067 element belgisi bolan bu gulp matasy, 100% poliester bilen örülendir.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Bu mata mekdep formasy, her dürli awtoulag üçin amatly ...
 • Lomaý deri çal 45% pagta 55% poliester mata

  Lomaý deri çal 45% pagta 55% poliester mata

  Önümiň beýany: HS151 elementi bolan bu poliester pagta matasy, 45% pagta 55% poliester bilen örülendir.Bu polikotton mata poliester ýüzi we arkasy pagta bilen goşa forma.Içki pagta sebäpli çyglylygy süpürmek öndürijiligi gaty gowy, şol bir wagtyň özünde oňat çeýeligi, gowy çyzmak we gyrmak aňsat däl artykmaçlyklaryna eýedir.Bu poliester / pagta mata dokma trikota machine enjamy bilen öndürilýär ...
 • Sport eşikleri we astarlary üçin ýokary hilli DTY poliester göwher mata matasy

  Sport eşikleri we astarlary üçin ýokary hilli DTY poliester göwher mata matasy

  Önümiň beýany: HS2038 makala belgimiz bolan bu göwher mata, 100% poliester bilen örülendir.Bu dem alýan we ýumşak tor matasy.Şol bir wagtyň özünde, DTY ýüplüginiň tehniki aýratynlyklary sebäpli birneme uzaldyldy.DTY ýylylyk bilen işlenýän we bükülen poliester çyzylan dokma ýüplük diýilýär.DTY poliester ýüplükleri örülen trikota m mata ýumşak we amatly täsir eder.Bular ...
 • Sport eşikleri üçin 100% poliester 75D mata matasy

  Sport eşikleri üçin 100% poliester 75D mata matasy

  Önümiň beýany: HS087 makala belgimiz bolan bu poli mata 100% poliester bilen örülendir.Sportçylary meýdançada sowuk saklamak üçin yzygiderli deşik nagşy bolan açyk dokalýar.Bu poliester tor matasy ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde, berk trikota net tor matasydyr.Trikota tr örülen mata ýeňil, howaly we saklaýan sport eşikleri, sport formasy we astar we ş.m. üçin ajaýyp.
 • Lomaý 100% poliester interlock açyk trikota sport sport eşikleri mata

  Lomaý 100% poliester interlock açyk trikota sport sport eşikleri mata

  Önümiň beýany: HS080 element belgisi bolan bu gulp matasy, 100% poliester bilen örülendir.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Mehaniki elastik we amatly geýim tejribesi bar, bu ...
 • Egin-eşik üçin 100% poliester ak reňkli trikota fabric mata

  Egin-eşik üçin 100% poliester ak reňkli trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS865 element belgisi bolan bu poliester pike matasy, 100% poliester bilen örülendir.Pik trikota fabric matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike matasy çydamly we ölçegi we gurluşy bar, derini az görkezýär..Etmezçiligi ...