Önümler

 • Dri sport eşikleri üçin 100% poliester dem alýan quakkard trikota fabric mata laýyk gelýär

  Dri sport eşikleri üçin 100% poliester dem alýan quakkard trikota fabric mata laýyk gelýär

  Önümiň beýany: HS023 element belgisi bolan bu quakkard trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Bu poliester quakkard trikota fabric mata dem alýan we sport eşikleri, işjeň geýimler, üstler, içki geýimler we ýoga geýimleri we ş.m. üçin ajaýypdyr.Müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris, çyglylygy süpürmek, çalt guratmak we anti-ba ...
 • Zawodyň bahasy mehaniki uzaldylan 100% poliester gulp trikota fabric mata

  Zawodyň bahasy mehaniki uzaldylan 100% poliester gulp trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS214 makala belgimiz bolan bu poliester gulp matasy, 100% poliester bilen örülendir.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Mehaniki elastik we amatly eşik bar ...
 • Sport eşikleri üçin çyglylygy siňdirýän poliester goşa trikota lock matasy

  Sport eşikleri üçin çyglylygy siňdirýän poliester goşa trikota lock matasy

  Önümiň beýany: HS040 makala belgimiz bolan bu poliester biri-birine bagly trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Bu biri-birine bagly trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Mehaniki elastik we dem ...
 • 60% poliester 40% sport eşikleri üçin pagta ak reňkli trikota fabric mata

  60% poliester 40% sport eşikleri üçin pagta ak reňkli trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS737 makala belgimiz bolan bu pagta formasy mata, 60% poliester we 40% pagta bilen örülendir.Bu poliester pagta formasy trikota fabric mata ýumşak el duýgusyna eýe.Önümlerimiziň iň gyzgyn satuwy.Pagtanyň ýumşaklygy we poliesteriň çydamlylygy bar.Mehaniki elastik we amatly, ony her dürli sport eşikleri üçin örän amatly mata öwürýär Bu ýumşak pagta formasy ...
 • Sport eşikleri üçin täze dizaýn zolakly kationiki uzaldylan forma matasy

  Sport eşikleri üçin täze dizaýn zolakly kationiki uzaldylan forma matasy

  Önümiň beýany: HS177 makala belgimiz bolan bu kationiki poliester spandex matasy, 48% poliester, 40% kation we 11,5% spandeks bilen örülendir.Bu uzyn forma matasy ýumşak el duýgusyna eýe we zolak dizaýny matany aýratyn görkezýär.Dürli reňkleri birleşdirip bileris.Oňaýly we ýokary uzalýan, ony her dürli eşik üçin gaty amatly mata öwürýär.Bu kationiki fabri ...
 • Sport eşikleri üçin poliester spandex dem alýan quakkard gulp trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin poliester spandex dem alýan quakkard gulp trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS881 element belgisi bolan bu gulplanan trikota fabric mata, 90,8% poliester we 9,2% Spandex bilen örülendir.Bu poliester spandex interlock matasy goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Quakkard gurluşy bilen bu mata dem alýar we geýmek üçin amatly.Elastik we ýumşak, haýsy ...
 • Sport eşigi üçin poliester spandex howa gatlagy matasy

  Sport eşigi üçin poliester spandex howa gatlagy matasy

  Önümiň beýany: HS698 element belgisi bolan bu özara baglanyşyk howa gatlagy, 86,8% poliester we 13,2% Spandex bilen örülendir.Poliester spandex howa gatlagy matamyzyň ortasynda ýumşak birleşdiriji gatlak bar.Bu spacer matanyň neopren ýaly berk we galyň aýratynlyklaryna eýe bolmagyna mümkinçilik berýän, ýöne has uly dem alyş we şekil goldawy bilen üç ölçegli gurluşdyr.Bu poliester spandex biri-birine baglanan mata ...
 • Amatly poliester pagta TC matasy, kapotlary ulanmak üçin gowy

  Amatly poliester pagta TC matasy, kapotlary ulanmak üçin gowy

  Önümiň beýany HS758 makala belgimiz bolan bu poliester pagta mata 64% poliester we 36% pagta bilen örülendir.Galstuklar üçin bu TC matasy ýumşak el duýgusyna we galyňlyga eýe, sebäbi poliester ýüzi we arkasy pagta bilen goşa forma.Içki pagta sebäpli çyglylygy süpürmek öndürijiligi gaty gowy, şol bir wagtyň özünde oňat çeýeligiň, gowy çyzmagyň we ýygyrtmak aňsat däl artykmaçlyklaryna eýedir. Bu h ...
 • Sport köýnegi üçin 83% poliester 17% spandex quakkard trikota m mesh matasy

  Sport köýnegi üçin 83% poliester 17% spandex quakkard trikota m mesh matasy

  Önümiň beýany HS678 elementi bolan bu quakkard trikota fabric mata, 83% Poliester 17% Spandex bilen örülendir.Bu mata dem alýan, elastik we amatly bolup, ony sport eşikleri, işjeň eşikler, ýoga geýimleri, sport depesi, tankyň üstki we tötänleýin geýimleri we ş.m. üçin örän amatly mata öwürýär, çyglylyk ýaly müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris. süpürmek, çalt gury we anti-bakt ...
 • Sport eşikleri üçin neýlon poliester we spandex ýokary uzyn melange quakkard mata matasy

  Sport eşikleri üçin neýlon poliester we spandex ýokary uzyn melange quakkard mata matasy

  Önümiň beýany HS255 makala belgimiz bolan bu quakkard trikota fabric mata, 49.5% poliester39% neýlon we 11,5% spandeks bilen örülendir.Bu uzaldylan quakkard mata matasy kebelek tor gurluşyna eýe.Dem alýan we uzalýan, sport bilen meşgullanmak üçin ajaýyp mata öwürýär.Bu kebelek tor matasy dokma trikota machine enjamy bilen ýasalýar.Inçe we ýumşak el duýgusy bilen sport je-da giňden ulanylýar ...
 • Sport eşikleri üçin dem alýan poliester spandex uzaldylan quakkard trikota m mesh matasy

  Sport eşikleri üçin dem alýan poliester spandex uzaldylan quakkard trikota m mesh matasy

  Önümiň beýany HS065 element belgisi bolan bu quakkard trikota m mesh matasy, 80% poliester 20% spandeks bilen örülendir.Bu mata dem alýan, elastik we amatly bolup, ony sport eşikleri, işjeň eşikler, ýoga geýimleri, sport depesi, tankyň üstki we tötänleýin geýimleri we ş.m. üçin örän amatly mata öwürýär, çyglylyk ýaly müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris. süpürmek, çalt gury we garşy ...
 • Astar üçin ýokary hilli dem alýan 55gsm poliester mata matasy

  Astar üçin ýokary hilli dem alýan 55gsm poliester mata matasy

  Önümiň beýany HS2040 elementiniň belgisi bolan bu poliester mata 100% poliester bilen örülendir.Sportçylary meýdançada sowuk saklamak üçin yzygiderli deşik nagşy bolan açyk dokalýar.Bu poliester tor matasy ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde, berk trikota net tor matasydyr.Trikota tr trikota m örülen mata ýeňil, howaly we saklaýanlygy sebäpli sport eşikleri, sport formasy we astar we ş.m. üçin ajaýyp.