Önümler

 • Sport eşikleri üçin 100% poliester quakkard altyburçly mata trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin 100% poliester quakkard altyburçly mata trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS310 makala belgimiz bolan bu quakkard mata matasy 100% poliester bilen örülendir.Poliester quakkard trikota fabric matada altyburç nagyş bar, dem alýan we amatly, ony sport eşikleri, işjeň eşikler, sport formasy, sport üstki we tötänleýin eşikler we ş.m. üçin örän amatly mata öwürýär, müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris. çyglylyk w ...
 • Sport eşikleri üçin premium 100% poliester quakkard mesh funksional sport matasy

  Sport eşikleri üçin premium 100% poliester quakkard mesh funksional sport matasy

  Önümiň beýany: HS101 makala belgimiz bolan bu quakkard trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Bu quakkard dem alýan we amatly, ony sport eşikleri, işjeň eşikler, ýoga geýimleri, sport depesi, tankyň üstki we tötänleýin geýimleri we ş.m. üçin örän amatly mata öwürýär. - gurak we bakteriýalara garşy.Mee üçin ...
 • Polo köýnek üçin agyr agramly poliester spandex galyň pique uzaldylan mata

  Polo köýnek üçin agyr agramly poliester spandex galyň pique uzaldylan mata

  Önümiň beýany: HS191 makala belgimiz bolan bu trikota trikota fabric mata, 91,5% poliester we 8,5% spandeks bilen örülendir.Bu agyr agramly pique polo matasy goşa trikota fabric matanyň bir görnüşidir.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu piki trikota fabric mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Je bilen deňeşdirilende ...
 • Sport eşikleri üçin 100% poliester mikro mesh quakkard trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin 100% poliester mikro mesh quakkard trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS010 makala belgimiz bolan bu quakkard mata 100% poliester bilen örülendir.Poliester quakkard trikota m örülen mata çyzylan nokat nagşy bar.Bu dem alýan we amatly we sport eşikleri, işjeň eşikler, sport formasy, sport üstki we tötänleýin eşikler we ş.m. üçin ajaýyp. Çyglylygy süpürmek, çalt guratmak we ...
 • Lomaý poliester gulpy 1 * 1 gapyrga trikota fabric mata

  Lomaý poliester gulpy 1 * 1 gapyrga trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS497 makala belgimiz bolan bu poliester gapyrga matasy, 100% poliester bilen örülendir.Ipasama mata, käwagt turba trikota as hem diýilýär, trikota ,, uzyn mata bolup, ýeň ýaly zatlary çeňňege ýygnamaga mümkinçilik berer ýa-da egin-eşikdäki monjuklary we goltuklary gutaryp biler.Käte üstleri, kiçi yubkalary we köýnekleri ýasamak üçin hem ulanylýar.Mata akor üçin dürli funksiýalary edip bileris ...
 • Çeňňek üçin agyr agram 1 * 1 poliester lentaly trikota fabric mata

  Çeňňek üçin agyr agram 1 * 1 poliester lentaly trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS2041 makala belgimiz bolan bu poliester gapyrga matasy, 100% poliester bilen örülendir.Ipasama mata, käwagt turba trikota as hem diýilýär, trikota ,, uzyn mata bolup, ýeň ýaly zatlary çeňňege ýygnamaga mümkinçilik berer ýa-da egin-eşikdäki monjuklary we goltuklary gutaryp biler.Käte üstleri, kiçi yubkalary we köýnekleri ýasamak üçin hem ulanylýar.Mata akso üçin dürli funksiýalary edip bileris ...
 • Futbolka üçin 100% poliester quakkard trikota fabric mata

  Futbolka üçin 100% poliester quakkard trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS006 makala belgimiz bolan bu quakkard trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Bu poliester quakkard trikota fabric mata dem alýar we futbolka, sport eşikleri, işjeň eşikler, sport formasy, sport üstki we tötänleýin geýimler we ş.m. üçin çyglylyk, çalt gury we anti ýaly müşderiniň talaplaryna laýyklykda mata üçin dürli funksiýa edip bileris. -bakteriýalar we ş.m. Stri bilen tanyşmak üçin ...
 • Pagta el bilen duýulýan 87% poliester ATY 13% spandex uzyn aýak matasy

  Pagta el bilen duýulýan 87% poliester ATY 13% spandex uzyn aýak matasy

  Önümiň beýany: HS2101 makala belgimiz bolan bu ATY poliester spandex mata matasy, 87% poliester we 13% spandex bilen örülendir.ATY, howa dokumasy ýüplük, howa reaktiw dokumasy arkaly öndürilen gibrid dokma ýüplükdir.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.ATY çyzygy köp dürli t üpjün etmek üçin dürli ýüplükleri üstünlikli birleşdirýär ...
 • Egin-eşik üçin 100% poliester trikota micro mikro mata matasy

  Egin-eşik üçin 100% poliester trikota micro mikro mata matasy

  Önümiň beýany: HS239 makala belgimiz bolan bu quakkard trikota m mesh matasy, 100% poliester bilen örülendir.Bu mikro mata ýeňil, dem alýan we amatly.Sport eşikleri, işjeň eşikler, astar, sport üstki we tötänleýin geýimler we ş.m. üçin ajaýyp. Çyglylygy süpürmek, çalt gury we bakteriýalara garşy müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.Tanyşmak üçin ...
 • Polo köýnek üçin moda stili poliester spandex pique trikota stret uzaldylan mata

  Polo köýnek üçin moda stili poliester spandex pique trikota stret uzaldylan mata

  Önümiň beýany: HS684 makala belgimiz bolan bu piki trikota fabric mata, 95% poliester we 5% spandeks bilen örülendir.Bu pique polo matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu piki trikota fabric mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, ...
 • Polo köýnek üçin ýokary hilli 100% poliester pike trikota m örülen mata

  Polo köýnek üçin ýokary hilli 100% poliester pike trikota m örülen mata

  Önümiň beýany: HS443 makala belgimiz bolan bu piki trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Bu pique polo matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu piki trikota fabric mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike mata ...
 • Sport eşikleri we futbolka üçin 100% poliester ýeke jorap trikota fabric mata

  Sport eşikleri we futbolka üçin 100% poliester ýeke jorap trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS230 makala belgimiz bolan bu poliester forma matasy 100% poliester bilen örülendir.Jerseyeke formanyň matasynyň ýüz tarapynda bir görnüşi, tersine başga görnüşi bar.Gyralary egreler ýa-da togalanar.Giňligi boýunça uzynlyk takmynan iki esse uzyn.Jersi matasy ýumşak we bedene amatly bolmaly.Forseke jersi trikota fabric mata, T ýasamak üçin köplenç ulanylýar ...